Justice Society World War II (2021)

Justice Society World War II (2021)

IMDb: 6.4/10
View: 950
Sound: พากย์ไทย

ตัวอย่างหนัง

เรื่องย่อ Justice Society World War II (2021)

เมื่อในโลกอนาคตประวัติศาตร์ที่เกี่ยวข้องกับสงครามโลกครั้งที่ 2 ถูกเปลี่ยนแปลงและแก้ไขโดยกลุ่มอาชญากรที่ไม่หวังดี กลุ่มจัสติกลีกจึงได้รวมตัวกันเพื่อย้อนเวลาและสร้างสถานะการณ์ที่เป็นไปไม่ได้ให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติ

เรียบเรียงข้อมูลโดย: admin01